Sempozyum

Düzenleme Kurulu: Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Çetin Özkan, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay

KÜLTÜR VE SİNEMA İLİŞKİSİ - İLİNTİSİ; SİNEMA DİLİNDE KÜLTÜR

  • Türk Sinema Dünyasında, Kültürel Dil ve Anlatım
  • Sinemanın Kültürel Dönüşüme Olumlu / Olumsuz Katkısı
  • Ülkeler ve Kültürler; Sinemasal İz Düşümleri
  • Sinema – Kent Kültürü İlişkisi
  • Türk Dünyasındaki Ülkeler Kapsamında, Sinemasal Sorunlar
  • Türk Dünyası Sinemasında Alt Kültür, Göç Temalı Filmler ve Sorunlar
  • Dönüşen ve değişen; kültür ve sinemada Bir tür olarak buluntu filmler