Paneller

Düzenleme Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik,  Yrd. Doç. Dr. Sinema Kasımoğlu, Dr. Serkan Fundalar

  • Kültürel Aktarım ve Paylaşımlar Bağlamında Bir Sanat Dalı Olarak Sinema
  • Ülkeler ve Şehirlerin Tanınırlığı ve Gelişimine Sinemanın Olumlu ve Olumsuz Katkıları
  • Sinema- Siyaset İlişkisi
  • Devlet Erkinin Sinemaya Etki Sorunsalı ve Sansür