Dijital Sergi

Düzenleme Kurulu: Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, Öğretim Görevlisi Fuat Boğaç Evren, Dr. Savaş Güngör

  • “Türk Dünyası Ülkelerinin Kültür, Göç, İnsan, Yaşayış, Aile Kavramları Bağlamında Görseller” Dijital Platformda Yayınlanacaktır.